Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari

Hoạt,Hình,Phim,BộNhật Bản1999 

Trạng thái:Hoàn tất (14/14)

Diễn viên:N/A

Đạo diễn:N/A

Nội dung phim

Kazuki Yotsuga là một mọt sách bình thường của bạn ở trường trung học, ngoại trừ việc anh ấy không thông minh. Anh ấy có trang web này liên quan đến tầm nhìn của anh ấy mà chỉ anh ấy mới có thể nhìn thấy. Tầm nhìn của anh ấy là về những người máy tiếp tục chiến đấu với nhau hết trận này đến trận khác.

Copyright © 2024