Digimon Adventure Reboot

Hoạt,Hình,Phim,BộNhật Bản2020 

Trạng thái:Hoàn tất (67/67)

Diễn viên:N/A

Đạo diễn:N/A

Nội dung phim

Vào năm 2020, công nghệ ở khắp mọi nơi. Mọi thiết bị kỹ thuật số trên toàn thế giới được kết nối bởi một mạng duy nhất nơi dữ liệu di chuyển. Con người không hề hay biết, mạng này đã trở thành ngôi nhà của các dạng sống được gọi là"Digimon".

Copyright © 2024